Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 1/2023

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2024.


OZV č. 2/2023

o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2024.


OZV č. 3/2023

kterou se ruší OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného a OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


OZV č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.


OZV č.2/2017

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 2/2017 o nočním klidu.


OZV č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 1/2017,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.


OZV č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 2/2015 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o užívání plakátovacích ploch v majetku obce.


OZV č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Meziříčí.


OZV č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 4/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.


OZV č. 5/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci