Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace JčK

S přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy bezplatně pomohou pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje. Příjem žádostí začíná 6. 6. 2022 v 17 hod.

Kontakty

MAS

Adresa kanceláře

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

MAS Blanský les – Netolicko

Mírové nám. 208

384 11 Netolice

Ing. Tereza Miškei  

608 150 317

miskei@masbln.cz        

MAS Blatensko  

Spálená 727

388 01 Blatná

Tereza Ptáčníková

777 218 215

ptacnikova@blatensko.eu

MAS Brána Písecka

Čížová 75

398 31 Čížová

Roman Čarek
Ing. Michaela Smrtová

602 113 600

604 746 195

info@branapisecka.cz

smrtova.michaela@branapisecka.cz

MAS Česká Kanada

Pravdova 1113/II

377 01 Jindřichův Hradec

Bc. Eva Tunklová

606 123 379

tunklova@masck.cz

MAS Hlubocko-Lišovsko

Dům techniky

České Budějovice spol. s r.o.

Plzeňská 2311/2a (1. patro)

370 04 České Budějovice

Mgr. Kateřina Hovorková

773 312 373

khovorkova@mashl.cz

MAS Krajina srdce

Vančurova 1946

390 01 Tábor

Ing. Katarína Šmídová 

Jitka Mísařová

Petra Čechtická

775 317 666

775 317 001

775 317 027

info@maskrajinasrdce.cz   

MAS Lužnice

Sudoměřice u Bechyně 105

391 72 Sudoměřice u Bechyně

MgA. Zuzana Šimonová

608 535 016

clld@sudomerice.cz

MAS Pomalší

Družstevní 596

382 32 Velešín

Iva Černá, DiS

608 878 775

cerna@maspomalsi.cz

MAS Rozkvět

Školní 12

384 02 Lhenice

Monika Hůrská

774 139 464

hurska@masrozkvet.cz

MAS Sdružení Růže

Žižkovo náměstí 107

373 12 Borovany

Ing. Magdalena Chytrová

608 608 334

manazer@mas.sdruzeniruze.cz

MAS Strakonicko

Palackého náměstí 1090

386 01 Strakonice

Ing. Věra Dědíková

722 291 726

lag.strakonicko@seznam.cz

MAS Střední Povltaví

Kovářov 114 (1. patro)

398 55 Kovářov

Vendula Čechmánková

727 896 290

mas-sp@seznam.cz

MAS Šumavsko

Archiváře Teplého 102

387 06 Malenice

Ing. Martin Rek

703 148 408

rek@massumavsko.cz

MAS Třeboňsko

Dukelská 145

379 01 Třeboň

Tomáš Novák

Bc. Martina Bednářová

774 742 095

774 420 951

novak@mas-trebonsko.cz

bednarova@mas-trebonsko.cz

MAS Vltava

Jiráskova 84

375 01  Týn nad Vltavou

Ing. Magda Pavlíková

733 580 739

info@vltavotynsko.cz

MAS Vodňanská ryba

nám. Svobody č.10/I

389 01 Vodňany

PhDr. Alena Cepáková

602 373 536

cepakova@masvodryba.cz


Výzva k předregistraci žadatelů pro kotlíkové dotace 2022

Nové kolo kotlíkových dotací bude zacíleno na nízkopříjmové domácnosti. Jihočeský kraj může požádat z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 pouze o tolik finančních prostředků, kolik dopředu prokáže potenciálních zájemců o kotlíkovou dotaci.

Snahou Jihočeského kraje je tedy zajistit pro nízkopříjmové žadatele z jižních Čech co nejvyšší částku na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán, a pomoci tak finančně méně silné skupině obyvatel získat dotaci na pořízení nového, ekologického zdroje tepla a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší v naší obci. 

Pro získání co největšího počtu potenciálních žadatelů je na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikove-dotace-2022-dotaznik-pro-predregistraci  zveřejněn REGISTRAČNÍ DOTAZNÍK, jehož zkrácená verze je v příloze tohoto článku.

Předregistraci je nutné zaslat do 31.12.2021.

Bližší informace naleznete v příloze a na webovách stránkách Jihočeského kraje.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti.pdf 632.5 Kb
informacni-letak.pdf 642.3 Kb