Rozpočtová opatření
Schválená rozpočtová opatření

Rozpočet může být po jeho schválení změněn, tato změna se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Každou změnu schváleného rozpočtu provádí příslušný orgán územního samosprávného celku povinně rozpočtovým opatřením.

Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna na elektronické úřední desce do 30 dnů ode dne jejich schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje, tzn. až do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.


Rozpočtové opatření č. 1/2024
Rozpočtová opatření 2023
Rozpočtová opatření 2022
Rozpočtová opatření 2021
Rozpočtová opatření 2020
Rozpočtová opatření 2019
Rozpočtová opatření 2018
Rozpočtová opatření 2017
Rozpočtová opatření 2016

V přílohách naleznete rozpočtová opatření na rok 2016.


Rozpočtová opatření 2015

V přílohách naleznete rozpočtová opatření na rok 2015.


Rozpočtová opatření 2014

V přílohách naleznete rozpočtová opatření na rok 2014.


Rozpočtová opatření 2013

V přílohách naleznete rozpočtová opatření na rok 2013.


Rozpočtová opatření 2012

V přílohách naleznete rozpočtová opatření na rok 2012.


Rozpočtová opatření 2011

V přílohách naleznete rozpočtová opatření na rok 2011.