Výbory a komise

Výbory a komise pro volební období 2022- 2026

Složení výborů:

Kontrolní výbor
předseda:    Bc. Marie Vondrušková
člen:             Ing. Ivana Vondrušková
člen:             Vladimír Švec
člen:             Jaroslav Halaš st.
 
Finanční výbor
předseda:     Monika Zahradníková
člen:              Bc. Marie Vondrušková
člen:              Markéta Vacková
 
Kulturní a sociální výbor
předseda:      Bc. Marie Vondrušková
člen:               Markéta Vacková
člen:               Jindřiška Vacková
člen:               Jiřina Čítková
člen:               Marie Blažková
člen:               Pavlína Farová
člen:               Kateřina Švecová