Výběrová řízení

2014 - Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

"Snížení energetické náročnosti OÚ Meziříčí"
Nabídky do 9.10.2014 do 13:00.
V přílohách naleznete Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci + přílohy č.1-7

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Meziříčí - Výzva k podání nabídky.pdf 751.6 Kb
OÚ Meziříčí - PD.zip 10104.1 Kb
Priloha č.1_Kryci list.doc 63 Kb
Priloha č.2 - OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVA O DÍLO - 2014.docx 62.9 Kb
Priloha č.3_Prohlaseni §53.docx 44.7 Kb
Priloha č.4_CP ekonomicka_zpusobilost.doc 55.8 Kb
Priloha č.5_Doložení referenčních staveb.doc 73.2 Kb
Priloha č.6_Seznam předpokládaných subdodavatelů.xls 33.3 Kb
Priloha č.7_CP_§68.doc 48.6 Kb
Výkaz výměr stavby.xls 722.4 Kb

2014 Výzva k podání nabídky - Vodovod Meziříčí

V příloze se dozvíte bližší informace k zadávacímu řízení "Vodovod v obci Meziříčí". Lhůta pro podání nabídek - nejpozději 8.9.2014 do 15:00 hod.
V příloze jsou dále dodatečné informace č.1, č.2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Dodatečné informace č. 1830934103.pdf 355.7 Kb
Vodovod - Dodatečné informace č.2690205069.pdf 208.2 Kb
Vodovod mezirici - Vyzva pro podani nabidky II239503294.pdf 349.8 Kb
Vodovod mezirici - Zadavaci dokumentace - 2352426087.pdf 354.2 Kb

2014 Výzva k podání nabídky - Vodovod Meziříčí

V příloze se dozvíte bližší informace k zadávacímu řízení "Vodovod v obci Meziříčí". Lhůta pro podání nabídek - nejpozději 21.7.2014 do 15:00 hod.
Výběrové řízení bylo zrušeno - viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení p.pdf 281.7 Kb
Vodovod-výzva k podání nabídky.pdf 284.1 Kb

2014 Výzva k podání nabídky - "Víceúčelové hřiště pro děti a mládež v Meziříčí

V příloze se dozvíte bližší informace k zadávacímu řízení "Víceúčelové hřiště pro děti a mládež v Meziříčí". Lhůta pro podání nabídek - nejpozději 14.7.2014 do 12:00 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krycí list.xls 25.1 Kb
Položkový rozpočet.doc 80.9 Kb
Projektová dokumentace.pdf 274.9 Kb
Zadávací dokumentace.pdf 163.1 Kb

Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení zadávacího řízení

V příloze se dozvíte bližší informace k zadávacímu řízení "Vytvoření a digitalizace povodňového plánu obce Meziříčí". Lhůta pro podání nabídek - nejpozději 20.8.2013 do 16:00 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
SOD vzor.doc Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení zadávacího řízení 140.8 Kb
Výkaz výměr.xls Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení zadávacího řízení 45.6 Kb
Výzva DPP.doc Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení zadávacího řízení 464.4 Kb
Zadávací dokumentacDPP.doc Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení zadávacího řízení 535.6 Kb

Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení zadávacího řízení

V příloze se dozvíte bližší informace k zadávacímu řízení "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí". Lhůta pro podání nabídek - nejpozději 20.8.2013 do 16:00 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výzva k podání nabídky.doc Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení zadávacího řízení 483.8 Kb

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky

V příloze se dozvíte bližší informace k výběrovému řízení na akci "Hřiště a posilovna pro děti a mládež v Meziříčí". Lhůta pro podání nabídek - nejpozději 16.7.2012 do 12:30 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
výzva.doc Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky 55.3 Kb