Koronavirus COVID-19

Zde najdete všechna důležitá doporučení, postupy, vydaná opatření a doporučení, informace pro zdravotníky, zaměstnance a zaměstnavatele, tiskové zprávy a aktuality, dále také vývoj ve světě a přehled států s vysokým rizikem přenosu nákazy a potřebné materiály ke stažení.


Covid-19 Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Všem osobám se s účinností od 14. března 2022 od 00:00 hod. do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické či sociální zařízení a v prostředcích veřejné dopravy. Bližší informace naleznete v příloze.


Covid-19 Mimořádné opatření platné od 1.3.2022

S účinností ode dne 1. března 2022 od 00:00 hod. bude umožněno všem účastníkům veřejného zdravotního pojištění podstoupit bezplatný preventivní PCR test hrazený z veřejného zdravotního pojištění, a to ve frekvenci jedenkrát v kalendářním měsíci. Bližší informace v příloze.


COVID 19 - Nouzový stav

Vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021. Přijatá opatření naleznete v příloze.


COVID-19 Co platí od 31.5.2021

V příloze se dozvíte aktuální nařízení a opatření v souvislosti s COVID-19.


COVID-19 Co platí od 24.5.2021

V příloze se dozvíte aktuální nařízení a opatření v souvislosti s COVID-19.


COVID 19 - Prodloužení nouzového stavu

Vláda prodloužila nouzový stav a všechna dosud platná krizová opatření do 11. dubna 2021 včetně. Bližší informace naleznete na odkazu:


COVID 19 - Aktuální opatření

V přiložené sbírce č. 38/2021 naleznete Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Dále sbírku č. 39/2021 s usnesením o vyhlášeném nouzovém stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 a opatření s ním souvisejících a formuláře a čestná prohlášení prokazující důvod cestování/pohybu osob.


COVID 19 - Mimořádné opatření

Od čtvrtka 25. února se stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit na určených místech respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Bližší informace naleznete v příloze.


COVID 19 - Prodloužení nouzového stavu

Vláda na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2021 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2.


COVID-19 Prodloužení nouzového stavu

V příloze naleznete usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021 a aktualizaci platných přijatých opatření.


COVID 19 - Krizová opatření

Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna 2021.


COVID-19 Prodloužení nouzového stavu

V příloze naleznete usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a aktualizaci platných přijatých opatření.


COVID-19 Prodloužení nouzového stavu

V příloze naleznete informace o prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020 a prodloužení platnosti dosud přijatých opatření.


COVID-19 Aktuální opatření

V příloze naleznete aktuální opatření týkající se volného pohybu osob, obchodů a služeb a používání ochranných prostředků dýchacích cest.


COVID-19 Aktuální opatření

V příloze naleznete informace o prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020 a další opatření týkající se školských zařízení, volného pohybu osob, obchodů a služeb.


COVID-19 Informační leták

V příloze naleznete leták Ministerstva zdravotnictví vyzývající ke zodpovědnosti a ochraně rizikových skupin.


COVID-19 Krizová opatření

účinná od 18.11. 2020 od 00:00 do 20.11.2020 do 23:59 upravující volný pohyb, provoz školských zařízení, prodeje a služeb.


COVID-19 Systém hodnocení PES
COVID-19 Prodloužení nouzového stavu

V příloze naleznete usnesení vlády ČR informující o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020 a další omezení a zákazy účinné po dobu trvání nouzového stavu.


COVID 19 - Důvody přijímání opatření

V příloze naleznete informační leták Ministerstva zdravotnictví se zdůvodněním.


COVID-19 Informační leták

V příloze naleznete leták Státního zdravotního ústavu k problematice rozdílné charakteristiky onemocnění COVID-19 a chřipky.


COVID-19 Informační letáky

V přílohách naleznete informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy COVID-19. Co mám dělat když....


COVID-19 Mimořádné opatření od 21.10.2020

S účinností od 21. října 2020 se povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest nově vztahuje i na pobyt v motorových vozidlech a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.


COVID-19 Opatření účinná od 22.10.2020

V příloze naleznete krizová opatření vlády účinná od 22. října 2020 od 6:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59.


COVID-19 Opatření platná od 13.10.2020

V těle zprávy naleznete zpřísněná preventivní opatření vlády proti šíření koronavirové nákazy.


COVID-19 Aktuální přijatá opatření

spočívající v omezení sportovních, kulturních a společenských akcí, činnosti úřadů i škol s účinností od 9. října / 12. října 2020 na 14 dnů. Podrobné informace naleznete v přílohách.


COVID-19 Nouzový stav a přijatá opatření

Dne 30. září 2020 vyhlásila vláda ČR od 5. října 2020 00:00 hod. na dobu 30 dnů Nouzový stav. Zároveň přijala krizová opatření s účinností od 5.října 2020 00:00 hod. do 18. října 2020 23:59 hod. Více informací v přílohách.


COVID-19 Mimořádná opatření

S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy.
S účinností ode dne 18. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování(např. hotelový pokoj) a v prostředcích veřejné dopravy.
S účinností ode dne 19. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují provozovny a provozy služeb.
Konkrétní zákazy, omezení a výjimky naleznete v přílohách.


COVID-19 Mimořádné opatření účinné od 10.9.2020

Od 10. září platí povinnost nošení roušek uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení, v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků. Celé znění opatření naleznete v příloze.


COVID-19 - Ministerstvo zdravotnictví

V přílohách a na odkazu naleznete mimořádná opatření a pravidla nošení roušek od 1. září 2020 do odvolání.


COVID-19 Nařízení mimořádného opatření KHS č. 1/2020

S účinností od 29. července 2020 od 0:00 do odvolání se na celém území Jihočeského kraje nařizuje zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest. Konkrétní opatření naleznete v příloze - bod II. a III.


Mimořádná opatření od 1.7.2020

Opatření se týkají omezení provozoven a provozů služeb, informace o rušení plošné povinné ochrany úst a nosu... Dále zde naleznete seznam členských států EU s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19.


Mimořádné opatření

zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s výjimkami, s účinností od 22. 6. do odvolání


Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb

S účinností ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání


Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

a to od 5. června 12:00 do 30. června 23:59. Bližší informace naleznete v příloze.


Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 lidí

V příloze naleznete další opatření účinné od 8.června 2020 do odvolání.


Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb od 26.5. 2020

Bližší informace v příloze.


OOP - ochrana vnitřních hranic ČR

na období 26. května - 13. června 2020. Bližší informace v příloze.


Zrušení vyčleněné prodejní doby pro seniory od 26. 5. 2020

Bližší informace naleznete v příloze.


Opatření v oblasti dávkové podpory

Bližší informace naleznete v příloze.


Mimořádná opatření - co aktuálně platí

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.


Mimořádné opatření

Podmínky užití ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 19.5.2020 od 0:00 do 25.5.2020 do 0:00.


Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Více informací v příloze


Koronavirus - nařízení a omezení od 11. května 2020
Vyjádření ČEVAK a.s. - koronavirus

V příloze naleznete aktualizované sdělení společnosti ČEVAK a.s. v souvislosti s uvolňováním opatření souvisejících s koronavirovou infekcí.


Aktuální informace k přijatým opatřením COVID-19

Podrobné informace naleznete v přílohách.


Opatření obecné povahy

Opatření vlády o prodloužení dočasného znovuzavedení kontrol na hranicích do 14.5.2020 do 23:59.


Portál chcipomoct.cz - nabídka pomoci potřebným
Uvolnění mimořádných opatření ve školách a školských zařízeních
Opatření ve veřejné dopravě

Informace platné od 14. dubna 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu.


Nouzový stav je prodloužen do 30.dubna 2020

Vláda žádala o prodloužení stavu nouze po 11. dubnu o další měsíc, opozice chtěla dobu zkrátit. Zákonodárci se kvůli srozumitelnosti data nakonec shodli na období do 30. dubna.


Osvobození od cla a DPH při dovozu ze třetí země

v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2. Bližší informace v příloze.


Mimořádné opatření - úprava maloobchodního prodeje a služeb

V příloze naleznete seznam povoleného maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách a za jakých podmínek může být otevřeno.


Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu s výjimkami

Platné od 7. dubna 2020 do konce nouzového stavu. Více v příloze.


Rady a doporučení pro domácí karanténu a jiné

V příloze naleznete rady a doporučení pro domácí karanténu, práva a povinnosti občanů za nouzového stavu atd.


Další pokyny jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

V přílohách se dozvíte kdy a jak třídit a likvidovat tuhý domovní komunální odpad.


Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Bližší informace v příloze.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020

týkající se nošení roušek.


Opatření ve veřejné dopravě

Zajištění dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji v nouzovém stavu ČR.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 26.3.2020

týkající se rozšíření výjimek uzavření maloobchodního prodeje a služeb, zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb do 1.dubna, ....


Doporučení Ministerstva zdravotnictví

o používání některých ochranných prostředků. Více v příloze


HZS ČR - speciální rubrika

Hasičský záchranný sbor ČR na svých stránkách zřídil speciální rubriku "Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení". Více v příloze.


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje

Zde naleznete nařízení hejtmanky Jihočeského kraje


Výzva Jihočeského kraje - evidence dobrovolníků

COVID-19


Nařízení vlády - nouzový stav

Zde naleznete sbírky zákonů a jiná nařízení či opatření vlády a ministerstev.


Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti
Užitečné informace

Zde naleznete odkazy na užitečné weby, telefonní spojení a jiné užitečné informace týkající se koronavirové nákazy.


Informace k nakládání s odpadem v době epidemie
Školské zařízení pro zaměstnance bezpečnostních sborů...
Doporučení společnosti COMETT PLUS