Obecní symboly

Obecní symboly

Dne 25. dubna 2018 schválil Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu udělení znaku a vlajky obce, které navrh Mgr. Jan Tejkal.
 
znak obceZnak obce:
Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obrazového pečetního znamení obce Meziříčí. Archivní fondy Národního archivu v Praze z 19.století, u nichž lze očekávat případné užití vesnické pečeti, totiž dokládájí pouze otisky pečeti a razítka panství Jistebnice a Mezříč, k němuž ves v době před konstitucí obecního zřízení patřila.
Návrh znaku obce tak při absenci historické obecní pečeti reflektuje především erbovní motivy prvních a posledních majitelů Meziříčí, když rožmberská růže připomíná první zmínku o obci z roku 1379, kdy se Meziříčí uvádí jako příslušné ke hradu Příběnice, zatímco třikrát lomené břevno je převzato ze složitého erbu Nádherných z Borutína, pravděpodobných stavitelů zámečku v Meziříčí v 1.polovině 19.století, přičemž třikrát lomené břevno současně může vizuálně asociovat i písmeno "M" jakožto počáteční písmeno názvu obce. Kromě uvedených erbovních motivů pak obsahuje návrh znaku také heroldské figury dvou vlnitých kůlů (tj. svislých pruhů), které vyjadřují polohu obce mezi dvěma řekami, resp. potoky, Vlásenickým a Pilským.
 
vlajka obce
Vlajka obce:
Při tvorbě návrhu obecní vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku. V případě návrhu vlajky pro obec Meziříčí se ukázalo jako adekvátní aplikovat proporčně modifikované doslovné opakování znaku.
 
Schválené obecní symboly slavnostně převzal v Poslanecké sněmovně dne 25.června 2018 starosta obce pan Karel Černý s paní Petrou Čápovou.
 
předání obecních symbolů předání obecních symbolů Více fotografií zde.