Svazek obcí mikroregionu Táborsko

2020 - Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření 2020
Rozpočtové opatření 1/2020 zveřejněno dne 8.6.2020
   
   
   
   
   

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-c.12020.pdf 82.2 Kb

2020 - Schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2019

Schválený závěrečný účet je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách: http://www.mikroregiontaborsko.cz/zakladni-informace/zverejnovane-dok-dle-zakona-o-rozp-odpovednosti/ od 5.6.2020.
V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři svazku na adrese Kosova 2894, 390 02 Tábor, číslo dveří 303.
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019886441354.pdf 6361.4 Kb
priloha-c.-2-rozvaha-bilance-2019909973205.pdf 169.7 Kb
priloha-c.-3-vykaz-zisku-a-ztraty-2019798485692.pdf 165.4 Kb
priloha-c.-4-priloha-2019348516914.pdf 179.9 Kb
priloha-c.-5-vykaz-fin-2-12-2019182240644.pdf 194 Kb
priloha-c.-6-vyuctovani-financnich-vztahu-2019723881352.pdf 812.6 Kb
zaverecny-ucet-2019.pdf 686.2 Kb

2020 - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Táborsko za rok 2019

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 7.5.2020 do 29.5.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-2019.pdf 94.5 Kb
priloha-c.-1-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019.pdf 6364.7 Kb
priloha-c.-2-rozvaha-bilance-2019.pdf 169.7 Kb
priloha-c.-3-vykaz-zisku-a-ztraty-2019.pdf 165.4 Kb
priloha-c.-4-priloha-2019.pdf 179.9 Kb
priloha-c.-5-vykaz-fin-2-12-2019.pdf 194 Kb
priloha-c.-6-vyuctovani-financnich-vztahu-2019.pdf 809.3 Kb

2020 - Návrh rozpočtu a schválený rozpočet

Návrh rozpočtu byl zveřejněn 17.11.2019 a sejmut 3.12.2019.

Schválený rozpočet byl zveřejněn 2.1.2020 a bude sejmut 31.12.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2020-navrh865013126.pdf 43 Kb
rozpocet-2020.pdf 48.2 Kb