SDH Meziříčí

    stará koňská stříkačka          Historie           stará fotografie hasičů
 

     Sbor dobrovolných hasičů v Meziříčí byl založen 24.5.1901. Zakladatelé a předchůdci to neměli lehké, neboť tenkrát si většinou veškeré vybavení opatřovali z dobrovolných sbírek a darů. Později finanční prostředky získávali konáním různých zábav a divadel.

   
Prvními hlavnímu funkcionáři byli zvoleni:
          Starosta - Matěj Novák z č.p. 54
          Velitel – Jan švec z č.p. 18
          Jednatel – Vojtěch Dráb z č.p. 3 (tehdejší pan otec na malém mlýně v Meziříčí)

     Jejich prvním vybavením k likvidaci požáru byla malá ruční přenosná stříkačka, kterou zásobovali vodou nošenou v plátěných vědrech. Tato stříkačka později působila v osadě Třemešná.
     V roce 1904 byla pořízena pojízdná stříkačka, kterou tahali koně. Obsluhovala se sice ručně, ale zato spolehlivě chrlila značné množství vody na slušnou vzdálenost i výšku. Při uvedení do provozu a vysvěcení této stříkačky byla za kmotru Jistebnická baronka Nádherná. Pro dobrý výkon sloužila jako hlavní likvidátor požárů až do roku 1947.
     Za okupace byla činnost sboru omezena. Po osvobození, v roce 1946, sbor zakoupil prostřednictvím národního výboru v Meziříčí za obnos 124.700 Ksč motorovou stříkačku PS-8 s příslušenstvím se závěsným vozem na pneumatikách. Tímto se sbor stal dobře vybavenou jednotkou, schopnou s novou technikou pohotově zasáhnout u požáru.
     Tato stříkačka sloužila až do roku 1973, kdy byla kvůli špatnému technickému stavu a hlavně nedostatku náhradních dílů vyřazena. O rok později pak byla zakoupena nová motorová stříkačka PPS-12 a další potřebné hadice, která v podstatě slouží dodnes.

     Nutno podotknout, že sbor dobrovolných hasičů v Meziříčí byl vždy všestranně velmi činný. Dokonce byl v roce 1931 při sboru založen dramatický kroužek, který sehrál mnoho divadelních představení, které navštěvovalo celé blízké okolí. Kroužek působil až do počátku války do roku 1939.
     Dále se členové sboru zúčastňovali snad všech akcí v obci a okolí zejména na nejrůznějších brigádách. Např. v roce 1970 byla s velikým úsilím a iniciativou všech členů brigádnicky vybudována uprostřed obce na Vlásenickém potoce vodní nádrž, po které se dlouhá léta před tím volalo, neboť v obci chyběl potřebný zdroj vody v případě požáru. Tato nádrž se pak v budoucnu mnohokrát opravovala a upravovala, protože ji často poškodily přívaly vody. Dalším významným „dílem“ členů sboru byla „klubovna na zámku“, kterou vybudovali v roce 1978. Klubovna sloužila nejen hasičům, ale celé široké veřejnosti stejně tak jako přírodní parket postavený před zámkem. V těchto místech se odehrávalo vůbec celé kulturní dění obce.
     V září roku 1991 byla na návsi zahájena stavba obecního úřadu a nové zbrojnice. O tři roky později se zbrojnice dokončila a začala sloužit svému účelu. V témže roce byl na náves přestěhován parket od zámku a tak se začalo veškeré dění odehrávat uprostřed vsi.

 


SDH Meziříčí zachyceno v Dražické kronice

V roce 1982, v době, kdy bylo Meziříčí spádovou obcí Dražic, zachytila kronikářka paní Mičíková výročí a činnost SDH Meziříčí v Dražické kronice.

info o SDH Meziříčí v Dražické kronice info o SDH Meziříčí v Dražické kronice info o SDH Meziříčí v Dražické kronice info o SDH Meziříčí v Dražické kronice info o SDH Meziříčí v Dražické kronice