Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

ikona pomoci Ukrajině

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-17 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Aktualizace bezpečnostní zprávy Excalibur Army s.r.o., provozovna Drhovice

Podrobnosti naleznete v příloze.


Návrh rozpočtu 2023 - Mikroregion Táborsko

V příloze naleznete návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2023.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Obec Meziříčí - pondělí 5.12.2022 od 8:00 do 15:00. Bližší informace naleznete v přílohách.


Zápis z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí

konaného dne 4.11.2022.více z úřední desky

Aktuality

Aktualizace bezpečnostní zprávy Excalibur Army s.r.o., provozovna Drhovice
Podrobnosti naleznete v příloze.
více
Návrh rozpočtu 2023 - Mikroregion Táborsko
V příloze naleznete návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2023.
více
Dražice - Hospůdka Na Hřišti
otevírá v pátek 2.12.2022 v 16:00. Po osmé hodině přijdou Krampusáci. Bližší informace naleznete v příloze.
více
2022 - dotace "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Meziříčí"
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Obec Meziříčí - pondělí 5.12.2022 od 8:00 do 15:00. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Zápis z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí
konaného dne 4.11.2022.
více
Datová schránka
Počátkem roku 2023 bude dle nové legislativy automaticky zřízena datová schránka podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu/odstranění dřevin
které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Bližší informace naleznete v přílohách.
více

Zobrazených stránek

celkem: 914316 měsíc: 12344 den: 210 hodina: 38