Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-14 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Oznámení o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8. a 9. října 2021.


Vyrozumění členů OVK o termínech školení

Informace pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele. Více informací naleznete v příloze.


Výluky ČD

V září a říjnu 2021 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu . Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).


Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Politické strany, hnutí a koalice jejichž kandidátní listiny byly zregistrovány do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 naleznou v příloze informaci a počtu a sídle volebního okrsku Meziříčí.více z úřední desky

Aktuality

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8. a 9. října 2021.
více
Otvírací doba klubovny
Tento víkend, t.j. 17. a 18. září 2021, bude klubovna uzavřena. Počínaje 1. říjnem 2021 bude v provozu pouze v pátek od 19:00 do 23:00.
více
Vyrozumění členů OVK o termínech školení
Informace pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele. Více informací naleznete v příloze.
více
Volbiště
Jedná se o unikátní platformu nabízející jedinečnou příležitost k získání orientace ve spletitém množství informací na politickém volebním poli.
více
Výluky ČD
V září a říjnu 2021 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu . Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).
více
Země živitelka 2021
Ve dnech 26. až 31. srpna 2021 probíhá 47. ročník mezinárodního agrosalónu Země živitelka. Těšit se můžete na novinky z oblasti zemědělské techniky, myslivosti, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat.
více
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Politické strany, hnutí a koalice jejichž kandidátní listiny byly zregistrovány do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 naleznou v příloze informaci a počtu a sídle volebního okrsku Meziříčí.
více
Zasílání novinek
více

Zobrazených stránek

celkem: 742233 měsíc: 7036 den: 54 hodina: 12