Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-16 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Záměr obce Meziříčí č. 1/2022 prodat pozemek

parc. č. 77/3, o výměře 29 m2, druh pozemku zahrada, nacházející se v katastrálním území Meziříčí není doposud zapsán na listu vlastnictví. Bližší informace naleznete v přílohách.


OOP stanovení místní úpravy provozu VV

týkající se železničních přejezdů. Více informací v příloze.


DČOV - schůzka s občany

V sobotu 22. ledna 2022 od 14 hod. se uskuteční v budově OÚ veřejné setkání zástupců firmy Envi-pur s.r.o. a občanů obce. Zde budete podrobně seznámeni s decentralizovaným systémem čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren napojených na centrální monitoring.


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2022

Byly zřízeny informační linky - viz. příloha.více z úřední desky

Aktuality

SDV 2022-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na rok 2022-2024 to bylo od 09.12.2021 do projednání v ZO dne 29.12.2021, sejmut 30.12.2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán a schválen dne 29.12.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 18.1.2022 do 30 dnů ode dne jeho schválení až do schválení nového střednědobého výhledu.
více
Schválený rozpočet 2022
Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na rok 2021 byl vyvěšen od 09.12.2021 do projednávání v ZO dne 29.12.2021, sejmuto 30.12.2021. Návrh rozpočtu byl projednán a schválen dne 29.12.2021. Schválený rozpočet byl zveřejněn na webových stránkách obce dne 18.1.2022.
více
Záměr obce Meziříčí č. 1/2022 prodat pozemek
parc. č. 77/3, o výměře 29 m2, druh pozemku zahrada, nacházející se v katastrálním území Meziříčí není doposud zapsán na listu vlastnictví. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
OOP stanovení místní úpravy provozu VV
týkající se železničních přejezdů. Více informací v příloze.
více
DČOV - schůzka s občany
V sobotu 22. ledna 2022 od 14 hod. se uskuteční v budově OÚ veřejné setkání zástupců firmy Envi-pur s.r.o. a občanů obce. Zde budete podrobně seznámeni s decentralizovaným systémem čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren napojených na centrální monitoring.
více
Jihočeské zimní linky
Od 18.12.2021 do 13.3.2022 budou součástí autobusové linky 390210 Tábor - Bernartice - Písek - Strakonice - Vimperk - Borová Lada - Kvilda spoje pro lyžaře. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
OZV č. 2/2021
Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
více
Zasílání novinek
více

Zobrazených stránek

celkem: 790901 měsíc: 8549 den: 185 hodina: 21