Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-11 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Excalibur Army - bezpečnostní dokumentace

Dle § 17 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií Vám oznamujeme, že do 27.8.2021 můžete nahlédnout a uplatnit připomínky k návrhu bezpečnostní dokumentace firmy Excalibur Army, a to v úředních hodinách v kanceláři OÚ Meziříčí.


DRIVE IN COVID-19 Tábor

Od pondělí 9. listopadu 2020 bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo, kam můžete přijet vozem na odběr.


Veřejná vyhláška - OOP

kterou se mění a doplňuje OOP vydané MZe dne 2.4.2020 - došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.


Veřejná vyhláška - OOP

opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovec. Více informací v příloze.více z úřední desky

Aktuality

Letní kino Dražice
V sobotu 7.8.2021 bude ve Sportovním areálu TJ Dražice od cca 21:00 (po setmění) promítán film Princezna zakletá v čase.
více
Excalibur Army - bezpečnostní dokumentace
Dle § 17 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií Vám oznamujeme, že do 27.8.2021 můžete nahlédnout a uplatnit připomínky k návrhu bezpečnostní dokumentace firmy Excalibur Army, a to v úředních hodinách v kanceláři OÚ Meziříčí.
více
Nabídka letního tábora
V příloze naleznete nabídku na letní tábor pro děti od 3. do 9. třídy.
více
Výluky ČD
V srpnu 2021 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Ražice - Tábor a částečně na 200 Protivín - Písek s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)
více
Závěrečný účet obce Meziříčí za rok 2020
více
2021 - Schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2020
více
EKO-KOM, a.s.
Osvědčení o úspoře emisí v roce 2020.
více
COVID-19 Co platí od 31.5.2021
V příloze se dozvíte aktuální nařízení a opatření v souvislosti s COVID-19.
více

Zobrazených stránek

celkem: 720975 měsíc: 8848 den: 110 hodina: 11