Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

Levý box

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-16 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Záměr obce Meziříčí č. 1/2022 pronajmout pozemek

parc. č. 851 a část pozemku parc. č. 898/1. v k.ú. Meziříčí. Bližší informace naleznete v přílohách.


Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Meziříčí - TS Obec, rekonstrukce TS, kVN, kNN. Bližší informace naleznete v přílohách.


Výluky ČD

V květnu a červnu 2022 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu . Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.


VV - daň z nemovitých věcí 2022

V přílohách naleznete informace k placení daně z nemovitých věcí za rok 2022.více z úřední desky

Aktuality

Záměr obce Meziříčí č. 1/2022 pronajmout pozemek
parc. č. 851 a část pozemku parc. č. 898/1. v k.ú. Meziříčí. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Meziříčí - TS Obec, rekonstrukce TS, kVN, kNN. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Výluky ČD
V květnu a červnu 2022 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu . Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
více
VV - daň z nemovitých věcí 2022
V přílohách naleznete informace k placení daně z nemovitých věcí za rok 2022.
více
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Bližší informace naleznete v příloze.
více
Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2022
V příloze naleznete termíny vývozů separovaného odpadu v roce 2022.
více

Zobrazených stránek

celkem: 835043 měsíc: 5654 den: 17 hodina: 11