Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-12 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

V příloze naleznete informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021.


Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2020

Více informací v příloze.


DRIVE IN COVID-19 Tábor

Od pondělí 9. listopadu 2020 bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo, kam můžete přijet vozem na odběr.


Veřejná vyhláška - OOP

kterou se mění a doplňuje OOP vydané MZe dne 2.4.2020 - došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.více z úřední desky

Aktuality

COVID 19 - Mimořádné opatření
Od čtvrtka 25. února se stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit na určených místech respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
V příloze naleznete informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021.
více
COVID 19 - Prodloužení nouzového stavu
Vláda na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2021 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2.
více
Výkazy plnění rozpočtu 2021
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2021.
více
Rozpočtová opatření 2021
více
Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2020
Více informací v příloze.
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
SDV 2021-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na rok 2021-2023 to bylo od 11.12.2020 do projednání v ZO dne 28.12.2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán a schválen dne 28.12.2020. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 20.1.2021 do 30 dnů ode dne jeho schválení až do schválení nového střednědobého výhledu.
více
Schválený rozpočet 2021
Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na rok 2021 byl vyvěšen od 11.12.2020 do projednávání v ZO dne 28.12.2020. Návrh rozpočtu byl projednán a schválen dne 28.12.2020. Schválený rozpočet byl zveřejněn na webových stránkách obce dne 20.1.2021.
více

Zobrazených stránek

celkem: 646654 měsíc: 11446 den: 343 hodina: 23