Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Oznámení termínů letního svozu

Od 3.5. do 1.10.2021 bude svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu: čtvrtek - lichý týden. První květnový (letní svoz) tak bude 13.5.2021.


Sčítání 2021

V přílohách naleznete aktuální informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

ve středu 21.4.2021 od 10:30 do 13:00 - Meziříčí čp. 25, 26 a 76. Více v přílohách.


Výluka na trase Tábor - Ražice

Od 8.4. do 23.4.2021 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v úseku Tábor - Ražice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Bližší informace naleznete v přílohách.více z úřední desky

Aktuality

Oznámení termínů letního svozu
Od 3.5. do 1.10.2021 bude svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu: čtvrtek - lichý týden. První květnový (letní svoz) tak bude 13.5.2021.
více
Sčítání 2021
V přílohách naleznete aktuální informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
ve středu 21.4.2021 od 10:30 do 13:00 - Meziříčí čp. 25, 26 a 76. Více v přílohách.
více
COVID 19 - Prodloužení nouzového stavu
Vláda prodloužila nouzový stav a všechna dosud platná krizová opatření do 11. dubna 2021 včetně. Bližší informace naleznete na odkazu:
více
Výluka na trase Tábor - Ražice
Od 8.4. do 23.4.2021 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v úseku Tábor - Ražice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
COVID 19 - Aktuální opatření
V přiložené sbírce č. 38/2021 naleznete Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Dále sbírku č. 39/2021 s usnesením o vyhlášeném nouzovém stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 a opatření s ním souvisejících a formuláře a čestná prohlášení prokazující důvod cestování/pohybu osob.
více
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
V příloze naleznete informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021. Dále zde naleznete dodatečně přidaný seznam sčítacích komisařů a kontaktního místa pro obec Meziříčí.
více
Zasílání novinek
více

Zobrazených stránek

celkem: 668527 měsíc: 6331 den: 358 hodina: 37