Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-11 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Bližší informace v příloze.


Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých

proti povinnému: Petr Punčochář. Podrobné informace naleznete v příloze.


Veřejná vyhláška - OOP

kterou se mění a doplňuje OOP vydané MZe dne 2.4.2020 - došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.


Veřejná vyhláška - OOP

opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovec. Více informací v příloze.více z úřední desky

Aktuality

COVID-19 Opatření účinná od 22.10.2020
V příloze naleznete krizová opatření vlády účinná od 22. října 2020 od 6:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59.
více
COVID-19 Mimořádné opatření od 21.10.2020
S účinností od 21. října 2020 se povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest nově vztahuje i na pobyt v motorových vozidlech a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Bližší informace v příloze.
více
COVID-19 Opatření platná od 13.10.2020
V těle zprávy naleznete zpřísněná preventivní opatření vlády proti šíření koronavirové nákazy.
více
Dočasné uzavření klubovny
V souvislosti s vládními opatřeními týkajících se omezení sportovních, kulturních a společenských akcí bude místní klubovna od 9.10. do 25.10.2020 UZAVŘENA.
více
COVID-19 Aktuální přijatá opatření
spočívající v omezení sportovních, kulturních a společenských akcí, činnosti úřadů i škol s účinností od 9. října / 12. října 2020 na 14 dnů. Podrobné informace naleznete v přílohách.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých
proti povinnému: Petr Punčochář. Podrobné informace naleznete v příloze.
více
Dražice - Cvičení pro seniory
Ve čtvrtek 17.9.2020 začíná pravidelné cvičení pro seniory ve sportovní hale v Dražicích. Každý čtvrtek od 8:45 do 9:45 hodin. Více informací v příloze.
více
2020 - dotace "Stavební obnova a dovybavení budovy čp. 70"
více

Zobrazených stránek

celkem: 594496 měsíc: 9793 den: 288 hodina: 8