Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

ikona pomoci Ukrajině

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-11 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Zahájení územního řízení

Oznámení - Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - veřejné osvětlení obce Meziříčí. Bližší informace naleznete v příloze.


Opatření obecné povahy - návrh - vlk obecný

Bližší informace naleznete v příloze.


Pozvánka na veřejné zasedání veřejného ZO Meziříčí

V budově OÚ - úterý 27.2.2024 od 17:00 hod. - bližší informace naleznete v příloze.


Rozhodnutí - státní pozemkový úřad

Bližší informace naleznete v příloze.více z úřední desky

Aktuality

Zahájení územního řízení
Oznámení - Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - veřejné osvětlení obce Meziříčí. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Pozvánka na dětský karneval
Dětský karneval - 3.3.2024 od 14:00 hod v hospůdce v Meziříčí. Bližší info v příloze.
více
Opatření obecné povahy - návrh - vlk obecný
Bližší informace naleznete v příloze.
více
Pozvánka na veřejné zasedání veřejného ZO Meziříčí
V budově OÚ - úterý 27.2.2024 od 17:00 hod. - bližší informace naleznete v příloze.
více
Rozhodnutí - státní pozemkový úřad
Bližší informace naleznete v příloze.
více
Veřejná vyhláška
V příloze naleznete bližší informace k aktualizaci zásad územ. rozvoje jihočeského kraje.
více
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
Bližší informace v přílohách.
více
Schválený rozpočet 2024
Návrh rozpočtu byl na úřední desce zveřejněn od 20.11.2023 do zveřejnění schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtu byl v ZO Meziříčí byl projednán a schválen dne 09.12.2023. Schválený rozpočet byl zveřejněn na webových stránkách obce dne 18.12.2023.
více

Zobrazených stránek

celkem: 1104715 měsíc: 15765 den: 915 hodina: 8