Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

ikona pomoci Ukrajině

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Veřejná vyhláška - poplatníci přihlášení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Bližší informace naleznete v příloze.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

17.4.2024 od 8:00 hod do 14:00 hod - vypnutá oblast od č.p. 34 až č.p. 41. Bližší informace naleznete v příloze.


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodná úprava provozu od 2.4.2024 do 20.9.2024 z důvodu opravy mostu v Meziříčí. Bližší informace naleznete v příloze.


Veřejná vyhláška

V příloze naleznete bližší informace k aktualizaci zásad územ. rozvoje jihočeského kraje.více z úřední desky

Aktuality

Veřejná vyhláška - poplatníci přihlášení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Bližší informace naleznete v příloze.
více
Pozvánka na cirkus
Cirkus v Dražicích na návsi 17.4. od 17.h. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17.4.2024 od 8:00 hod do 14:00 hod - vypnutá oblast od č.p. 34 až č.p. 41. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Přechodná úprava provozu od 2.4.2024 do 20.9.2024 z důvodu opravy mostu v Meziříčí. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Rozpočtové opatření č. 1/2024
více
Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva obce v roce 2024
V příloze naleznete zápisy z veřejného zasedání ZO Meziříčí za rok 2024.
více
Veřejná vyhláška
V příloze naleznete bližší informace k aktualizaci zásad územ. rozvoje jihočeského kraje.
více
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
Bližší informace v přílohách.
více

Zobrazených stránek

celkem: 1128025 měsíc: 5860 den: 647 hodina: 2