Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

ikona pomoci Ukrajině

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-13 |

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně. Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Oznámení o konání ZO

pátek 1.7.2022 od 20:00v budově Obecního domu. Bližší informace naleznete v příloze.


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021

Bližší informace naleznete v příloze.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nařízení Státní veterinární správy

V příloze naleznete mimořádná veterinární opatření pro drobnochovatele drůbeže v naší obci.více z úřední desky

Aktuality

Oznámení o konání ZO
pátek 1.7.2022 od 20:00v budově Obecního domu. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Poutní mše svatá
v kostele sv. Jana Křtitele v Dražicích - 26.6.2022 od 10:00.
více
2022 - Schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2021
více
Nové výdejní místo ošacení pro lidi v nouzi
bude otevřeno od pondělí 20. 6. 2022 v Táboře na ulici Farského č. 1960/7, v budově Církve československé husitské.
více
Jihočeské letní linky
Systém bude v provozu v letní sezoně od 18. 6. 2022 do 25. 9. 2022, kdy vybrané spoje umožní přepravu jízdních kol. V letošním roce bude v provozu 11 linek, které znáte z minulých let. V souvislosti s přípravou na celokrajský integrovaný systém došlo k jejich přečíslování a nově se cestující budou setkávat s unikátním trojčíslím každé linky.
více
Podpora obce Meziříčí
za účelem ubytování ukrajinských uprchlíků.
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
Bližší informace naleznete v příloze.
více
Dražice - Pouťová zábava
KD Dražice 24.6.2022 od 20:00. K tanci a poslechu hrají Klávesy Band. Bližší informace naleznete v příloze.
více

Zobrazených stránek

celkem: 849028 měsíc: 9232 den: 31 hodina: 12