Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Středa 11.10.2023 od 8:00 do 16:00. Vypnutá oblast: část obce Meziříčí od čp. 11 a 23 směr zastávka ČD vše, jen areál ZD nebude vypnut.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Pondělí 9.10.2023 od 8:00 do 16:00. Vypnutá oblast: část obce Meziříčí od trafostanice (čp.9) ulice směr hlavní silnice Tábor - Písek vše.


Výluka ČD

V příloze naleznete výlukové jízdní řády ČD od 11.9. do 9.11.2023.


Nedostatečně identifikovaní vlastníci

V příloze naleznete seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru obce Meziříčí.


Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

na veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků.


VV Opatření obecné povahy

V příloze naleznete vyhlášku, kterou vydává MZE ve věci kůrovcové kalamity - týká se vlastníků lesů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.


Úřední deska - archiv změn