Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Volby do evropského parlamentu 7.6. - 8.6.2024

Oznámení o době a místě konání voleb v obci - bližší informace v příloze.


Pozor změna - Svoz komunálního odpadu

Letní svoz komunálního odpadu bude probíhat 1x týdně ve čtvrtek firmou Rumpold s.r.o..


Volby do evropského parlamentu

Bližší informace naleznete v příloze.


Daň z nemovitých věcí za rok 2024

V příloze naleznete veřejnou vyhlášku a informační letáky k dani z nemovitých věcí za rok 2024.


Volby do evropského parlamentu.

Bližší informace o počtu a sídle volebních okrsků naleznete v příloze.


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodná úprava provozu od 2.4.2024 do 20.9.2024 z důvodu opravy mostu v Meziříčí. Bližší informace naleznete v příloze.


Veřejná vyhláška

V příloze naleznete bližší informace k aktualizaci zásad územ. rozvoje jihočeského kraje.


Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.

Bližší informace v přílohách.


Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

na veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.


Úřední deska - archiv změn