Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

V příloze naleznete novou obecně závaznou vyhlášku, která upravuje místní poplatek za "komunální odpad" pro rok 2022. Výše a splatnost poplatku je totožná s rokem 2021.


OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

V příloze naleznete novou obecně závaznou vyhlášku, která definuje nakládání s odpady.


Nařízení Státní veterinární správy

V příloze naleznete mimořádná veterinární opatření pro drobnochovatele drůbeže v naší obci.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

samoty na Bradačce a na Kotašce - pátek 3.12.2021 od 8:00 do 16:00. Bližší informace naleznete v příloze.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

celá obec Meziříčí v pondělí 6.12.2021 od 8:00 do 16:00. Bližší informace naleznete v přílohách.


Návrh střednědobého výhledu 2023-2025 Mikroregion

Návrh naleznete v příloze.


Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2022

Návrh naleznete v příloze.


Veřejná vyhláška - OOP

kterou se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 27.7.2020. Bližší informace naleznete v přílohách.


DRIVE IN COVID-19 Tábor

Od pondělí 9. listopadu 2020 bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo, kam můžete přijet vozem na odběr.


Veřejná vyhláška - OOP

kterou se mění a doplňuje OOP vydané MZe dne 2.4.2020 - došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.


Veřejná vyhláška - OOP

opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovec. Více informací v příloze.


VV OOP - kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

na veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.


Úřední deska - archiv změn