Czech Point
Czech POINT nebol-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Seznam aplikací Czech Point-u, které jsou v současné době dostupné na obecním úřadě v Meziříčí v úředních hodinách:
 
* Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče
* Formulář z výpisu z insolvenčního rejstříku
* Formulář katastru nemovitostí
* Formulář obchodního rejstříku
* Rejstřík trestů
* Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů
* Formulář živnostenského rejstříku

 
* Formulář registrace živnostenského podnikání pro právnickou osobu
* Formulář registrace živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
* Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 
Uvedené služby jsou zpoplatněny.
 
logo CzechPoint      oficiální stránky - http://www.czechpoint.cz/