Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 3/2023

kterou se ruší OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného a OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obec Meziříčí
Zastupitelstvo obce Meziříčí

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí,

kterou se ruší obecně závazné vyhlášky

 

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 9.12.2023 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 27.12.2019,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 27.12.2019.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


 

 

 

 

 

   ...................................                                                    ..........................................

Ing Miroslav Vondruška v.r.                                                       Pavel Kolář v.r.

místostarosta starosta                                                                  starosta 


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zrusovaci-ozv.docx 15.2 Kb