Komunální odpad

Kdy a jak zaplatit poplatek za komunální odpad a poplatek ze psa

Uvedené místní poplatky jsou za daný kalendářní rok splatné k 30.6. (za rok 2020 jsou splatné k 30.6.2020). Výše poplatků, slevy či osvobození atd. je stanovena v Obecně závazné vyhlášce obce Meziříčí č. 1/2019 zde a 2/2019 zde. V roce 2020 je poplatek za KO 650,- Kč/za osobu s trvalým pobytem v Meziříčí nebo 650,- Kč/za rekreační objekt, poplatek za psa 200,- Kč/za jednoho psa a za každého dalšího 300,- Kč.
 
Možnosti úhrady:
  1. v hotovosti na OÚ v úředních hodinách
  2. bankovním převodem na účet č. 2480906379/0800
    variabilní symbol: číslo popisné či evidenční
 
 

Svoz odpadu

Letní svoz (29.4.2019 – 27.9.2019) komunálního odpadu provádí firma RUMPOLD s.r.o. Tábor ve čtvrtek - sudý týden.
Zimní svoz (30.9.2019 - 29.4.2020) komunálního odpadu provádí firma RUMPOLD s.r.o. Tábor ve čtvrtek - každý týden.
 

Aktuální výši a splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete zde.