Myslivci

Mysliveské desatero

1. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!
2. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!
3. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!
4. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!
5. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý! Buď však opatrný!
6. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!
7. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!
8. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!
9. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!
10. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem!

 

 


MS Meziříčí

 obrázek sv. Huberta       V roce 1993 došlo k rozdělení původního sdružení tří obcí - Dražice, Meziříčí a Drhovice - a vznikla tak dvě nová sdružení – MS Raště Dražice a Mysliveské sdružení Meziříčí (Meziříčí + Drhovice). Současná honitba se tak nachází na katastrálním území Meziříčí a Drhovic a jejím vlastníkem je Honební společenství Meziříčí.

MS Meziříčí hospodaří na 770,2 ha honební plochy. Z toho je 621,3 ha zemědělské půdy, 141,4 ha lesní půdy a 7,5 ha vodní plochy. Je to typická honitba středních poloh, kdy obhospodařovaná pole přechází v louky a lesy.

V současné době má MS Meziříčí 19 členů, z toho 7 přímo z Meziříčí (ing. Miloslav Černý, Milan Ďurina, Jaroslav Fara, Vladimír Švec, Miroslav Vondruška, Jaroslav Urban a Jan Dušek) a ti drží pro výkon myslivosti dva psy se zkouškami lovecké upotřebitelnosti. Jejich úkolem je péče o zvěř a přírodu. Snaží se hlavně o to, aby polní a lesní zvěř z přírody nevymizela a aby naše děti neznaly zajíce a koroptve pouze z knížek.

V honitbě jsou normované stavy zvěře:

Srnec:    normovaný – 35

               minimální – 10

zajíc:      normovaný – 54

               minimální – 16

bažant:  normovaný – 30

               minimální – 15 

V honitbě se vyskytuje zvěř srnčí, zajíc, bažant, černá (divočáci), kachny či koroptve. Myslivci se starají o 8 slanisk, 7 zásypů a 8 krmelců.