Koronavirus COVID-19

COVID-19 Aktuální opatření

V příloze naleznete aktuální opatření týkající se volného pohybu osob, obchodů a služeb a používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Data popisující epidemii COVID-19 jsou denně publikována na stránkách MZ ČR, jejichž součástí je interaktivní publikace protiepidemického systému PES

Data byla dlouhodobě aktualizována k půlnoci s tím, že publikace výstupů na internetu probíhala automaticky ještě v nočních hodinách. V uplynulých dnech avšak došlo k výpadkům sítě s následujícím narušením tohoto přenosu. V noci publikovaná data tak musela být doplňována. Ve snaze předejít těmto problémům bude nově celý obsah těchto webových stránek za uzavřený kalendářní den aktualizován pouze 1x denně, a to vždy k 8:00. Posunutím aktualizace na tuto ranní hodinu se získá prostor pro posílenou kontrolu dat a pro případné odstranění problémů. Věcný obsah exportů, otevřených datových sad i všech vizualizací zůstává beze změn.

 

S účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření- Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN.

Pro všechny osoby s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nadále beze změn platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v souladu se třetím stupněm tabulky protiepidemického systému PES.

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby určitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Změna se týká bodu 2 výjimka podle písm. x)

Více v přílohách.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf 546.5 Kb
sb210-20.pdf 115 Kb