Koronavirus COVID-19

Další pokyny jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

V přílohách se dozvíte kdy a jak třídit a likvidovat tuhý domovní komunální odpad.

Vážení spoluobčané,

v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. 

Děkujeme Vám!

 

Minimum KO - pokyny Nejsem v karanténě - pokyny Jsem v karanténě - pokyny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jsme-v-karantene715984180.png 378.4 Kb
minimum-zodpovedneho-pristupu-ko515869022.jpg 907.6 Kb
nejsme-v-karantene998849662.png 353.5 Kb