Koronavirus COVID-19

COVID-19 Systém hodnocení PES

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí nového protiepidemického systému PES.
Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje bude znázorněna pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které budou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.
Podrobnější informace naleznete na odkazu: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/

Od 16.11. 2020 bude index denně kalkulován na datovém portálu COVID-19 – na tomto webu budou také vyvěšovány všechny metodické materiály.