Úřední deska

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvedené dokumenty Svazku obcí mikroregionu Táborsko naleznete na webových stránkách DSO https://www.mikroregiontaborsko.cz/uredni-deska/zverejnovane-dok-dle-zakona-o-rozp-odpovednosti/ nebo zde.

- Rozpočet včetně rozpočtových opatření

- Střednědobý výhled

- Závěrečný účet

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Mikroregionu, obce Meziříčí v úředních hodinách.