Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-11 |
Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce. - § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí, - § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí, - § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí, - § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí, a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.více z úřední desky

Aktuality

Dočasná změna provozní doby pošty Dražice
Od 21.9. do 30.9.2020 má místní pošta dočasnou změnu provozní doby. V pondělí, úterý, ve středu a v pátek bude otevřeno od 7:30 do 9:30. Ve čtvrtek od 14:00 do 16:30.
více
Očkování psů proti vzteklině
Meziříčí - středa 23.9.2020 od 16:00. Poplatek 100 Kč.
více
COVID-19 Mimořádná opatření
S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy. S účinností ode dne 18. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování(např. hotelový pokoj) a v prostředcích veřejné dopravy. S účinností ode dne 19. září 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují provozovny a provozy služeb. Konkrétní zákazy, omezení a výjimky naleznete v přílohách.
více
Úplná uzavírka silnice
Z důvodu opravy silnice bude ve dnech od 21.9. do 16.10.2020 úplná uzavírka silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice, viz. přiložená situace.
více
Oznámení termínů zimního svozu
Od 5.října 2020 bude v naší obci svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu. Svoz bude prováděn ve čtvrtek každý týden.
více
Dražice - Cvičení pro seniory
Ve čtvrtek 17.9.2020 začíná pravidelné cvičení pro seniory ve sportovní hale v Dražicích. Každý čtvrtek od 8:45 do 9:45 hodin. Více informací v příloze.
více
Provoz klubovny
Od září do prosince 2020 je klubovna otevřena v pátek od 19 do 24 hodin.
více
2020 - dotace "Stavební obnova a dovybavení budovy čp. 70"
více
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Podrobné informace v příloze.
více

Zobrazených stránek

celkem: 583070 měsíc: 12517 den: 243 hodina: 39