Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-11 |
Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce. - § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí, - § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí, - § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí, - § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí, a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.více z úřední desky

Aktuality

Další pokyny jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem
V přílohách se dozvíte kdy a jak třídit a likvidovat tuhý domovní komunální odpad.
více
Zápis do 1.třídy ZŠ Dražice
pro školní rok 2020/2021 proběhne od 20. do 24.dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více informací v příloze.
více
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Bližší informace v příloze.
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020
týkající se nošení roušek.
více
Opatření ve veřejné dopravě
Zajištění dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji v nouzovém stavu ČR.
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 26.3.2020
týkající se rozšíření výjimek uzavření maloobchodního prodeje a služeb, zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb do 1.dubna, ....
více
Nouzový stav - COVID-2019
V levém sloupci "Důležité odkazy" se proklikem přes ikonu CORONAVIRUS rychle dostanete ke všem důležitým informacím o koronaviru.
více
Doporučení Ministerstva zdravotnictví
o používání některých ochranných prostředků. Více v příloze
více
HZS ČR - speciální rubrika
Hasičský záchranný sbor ČR na svých stránkách zřídil speciální rubriku "Koronavirus COVID 19 - videoinformace, rady a doporučení". Více v příloze.
více

Zobrazených stránek

celkem: 513822 měsíc: 1422 den: 344 hodina: 36