Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-18 |
Veřejná vyhláška - OOP

kterou se mění a doplňuje OOP vydané MZe dne 2.4.2020 - došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.


Veřejná vyhláška - OOP

opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovec. Více informací v příloze.


VV OOP - kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

na veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků.více z úřední desky

Aktuality

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
V příloze naleznete novou obecně závaznou vyhlášku, která upravuje místní poplatek za "komunální odpad" pro rok 2022. Výše a splatnost poplatku je totožná s rokem 2021.
více
OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
V příloze naleznete novou obecně závaznou vyhlášku, která definuje nakládání s odpady.
více
Nařízení Státní veterinární správy
V příloze naleznete mimořádná veterinární opatření pro drobnochovatele drůbeže v naší obci.
více
Vyjádření o existenci sítí
V příloze naleznete nabídku, kde si můžete požádat o vyjádření k existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
více
COVID 19 - Nouzový stav
Vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021. Přijatá opatření naleznete v příloze.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
samoty na Bradačce a na Kotašce - pátek 3.12.2021 od 8:00 do 16:00. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
celá obec Meziříčí v pondělí 6.12.2021 od 8:00 do 16:00. Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Návrh střednědobého výhledu 2023-2025 Mikroregion
Návrh naleznete v příloze.
více

Zobrazených stránek

celkem: 772086 měsíc: 1329 den: 177 hodina: 13