Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

ikona pomoci Ukrajině

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-12 |
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce. - § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí, - § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí, - § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí, - § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí, a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.více z úřední desky

Aktuality

Podnět občanů
V příloze naleznete návrh na využití nemovitosti čp. 29 v obci Meziříčí.
více
Sběr bioodpadu
Pro likvidaci bioodpadu ze zahrádek (tráva, listí) bude každé pondělí před budovou OÚ přistaven traktorový přívěs. Větve můžete odložit na ohništi v Babiččině údolí.
více
Hasičská soutěž 2023
Radkov 27.5.2023 od 13:00. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Jihočeské letní linky
Od 27.5.2023 do 1.10.2023 a o hlavních prázdninách bude provoz linek denně, vybrané spoje umožní přepravu jízdních kol. Více informací naleznete v přílohách.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
dne 31.5.2023 od 7:30 do 16:30. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa
O samovýrobu palivového dříví lze žádat do 31.5.2023. Více informací naleznete v příloze.
více
Vodné a stočné 2022
V příloze naleznete porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce.
více
Návrh závěrečného účtu obce Meziříčí 2022
V příloze naleznete podklady k Návrhu závěrečného účtu obce Meziříčí za rok 2022.
více

Zobrazených stránek

celkem: 990165 měsíc: 11405 den: 203 hodina: 31