Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 | 11-11 |
VV OOP - kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

na veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.více z úřední desky

Aktuality

COVID-19 Prodloužení nouzového stavu
V příloze naleznete usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021 a aktualizaci platných přijatých opatření.
více
SDV 2021-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na rok 2021-2023 to bylo od 11.12.2020 do projednání v ZO dne 28.12.2020. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán a schválen dne 28.12.2020. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 20.1.2021 do 30 dnů ode dne jeho schválení až do schválení nového střednědobého výhledu.
více
Schválený rozpočet 2021
Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na rok 2021 byl vyvěšen od 11.12.2020 do projednávání v ZO dne 28.12.2020. Návrh rozpočtu byl projednán a schválen dne 28.12.2020. Schválený rozpočet byl zveřejněn na webových stránkách obce dne 20.1.2021.
více
Smlouvy - kabelové vedení nízkého napětí
více
2020 - dotace "Revitalizace rybníka na parc.č. 639 v k.ú. Meziříčí" - Hlinkovák
více
COVID 19 - Krizová opatření
Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna 2021.
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2021
V přílohách naleznete informace a pokyny k podání daňového přiznání na zdaňovací období roku 2021.
více
COVID-19 Prodloužení nouzového stavu
V příloze naleznete usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a aktualizaci platných přijatých opatření.
více
Nový název distributora energie E.ON Distribuce
Od 1.1.2021 se mění název distributora energie E.ON Distribuce na EG.D. Se jménem se změní také vizuál firmy a mailová adresa, vše ostatní zůstane při starém. Podrobnější informace naleznete na www.egd.cz.
více

Zobrazených stránek

celkem: 633651 měsíc: 12485 den: 46 hodina: 5