Stručně o obci Meziříčí

Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
Obec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby).Důležité odkazy

ikona pomoci Ukrajině

obrázek COVID 19

Odkaz na hlášení místního rozhlasu

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Centrum pro bezpečný stát

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-10 |
Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

na veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků.


VV Opatření obecné povahy

V příloze naleznete vyhlášku, kterou vydává MZE ve věci kůrovcové kalamity - týká se vlastníků lesů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce. - § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí, - § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí, - § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí, - § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí, a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.více z úřední desky

Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Středa 11.10.2023 od 8:00 do 16:00. Vypnutá oblast: část obce Meziříčí od čp. 11 a 23 směr zastávka ČD vše, jen areál ZD nebude vypnut.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Pondělí 9.10.2023 od 8:00 do 16:00. Vypnutá oblast: část obce Meziříčí od trafostanice (čp.9) ulice směr hlavní silnice Tábor - Písek vše.
více
2023 - dotace "Ukrajina dokončení ubytovacích jednotek v budově OÚ Meziříčí"
více
Meziříčské dožínky 2023
Středa 27.9.2023 od 17:00 na Statku U Černého beránka. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Výluka ČD
V příloze naleznete výlukové jízdní řády ČD od 11.9. do 9.11.2023.
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
V příloze naleznete seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru obce Meziříčí.
více
Kotlíkové dotace
Podání žádosti je možné od 26.6.2023.
více
Sběr bioodpadu
Pro likvidaci bioodpadu ze zahrádek (tráva, listí) bude každé pondělí před budovou OÚ přistaven traktorový přívěs. Větve můžete odložit na ohništi v Babiččině údolí.
více

Zobrazených stránek

celkem: 1035375 měsíc: 9124 den: 98 hodina: 12