SDH pozvánky a jiná sdělení

2017 - Hasičská soutěž Babiččino údolí 27.5.

společné foto hasičůKolečko se otočilo a po šesti letech pořádalo hasičskou soutěž opět Meziříčí. Termín byl určen na 27. května a místo konání tradičně v Babiččině údolí.
Nic jsme nechtěli ponechat náhodě, a tak se na přípravách začalo pracovat v dostatečném předstihu, alespoň teoreticky. Dokoupilo se chybějící vybavení, družstva trénovala a postupně se dolaďovaly představy o občerstvení a muzice. Přišel den „D“. I při pořadatelství se nám podařilo dát dohromady tři družstva: muže I, muže II a ženy II (většina z žen už je dávno za třicítkou :o)). To, že bylo krásné slunečné počasí, není třeba zmiňovat. Jak se rozléhalo ze všech stran, nic jiného se prý ani v Meziříčí neočekávalo.  Již tradičně celou soutěží slovem i hudebně prováděl Míra Martínek. Po nástupu se dvacet přihlášených družstev ze šesti sborů pustilo do plnění disciplín – požární útok a štafeta na 100m. Občerstvení bylo dostatek. Nápoje se opět čepovaly ze zapůjčeného auta, o „jídlo“ se postarala Maruška Balvínů. Po čtvrté hodině se sečetly výsledné časy a soutěž se mohla zakončit slavnostním vyhlášením. Velkým úspěchem lze nazvat fakt, že jsme jako „domácí“ měli všechna družstva na bedně. Ženy II obsadily poprvé v novodobé historii sboru první místo, muži II druhé místo a muži I třetí místo. Poté se všichni přesunuli na náves, kde se pokračovalo v zábavě s hudbou. Vyvrcholením vynikající muziky (jak se ozývalo ze všech stran) bylo vystoupení Michala Šindeláře, který rozhýbal celou náves.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.