Kulturní a jiné dění v obci

Změna územního plánu Meziříčí

Obec Meziříčí v návaznosti na úpravu katastrální hranice mezi obcemi Meziříčí a Dražice připravuje pořízení a zpracování změny územní plánu. V rámci tohoto opatření žádáme vlastníky pozemků v katastrálním území obce Meziříčí, kteří mají v úmyslu dát podnět ke zpracování změny územního plánu, aby tak neprodleně učinili do 30. dubna 2021 podáním na obecním úřadu v Meziříčí.