Kulturní a jiné dění v obci

Velkoobjemový kontejner

Ve dnech 17. - 19. července 2020 budou přistaveny před budovu OÚ kontejnery na velkoobjemový odpad, elektro, nebezpečný odpad a železný šrot.