Kulturní a jiné dění v obci

Smlouvy - kabelové vedení nízkého napětí

V současné době jste obdrželi poštou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy - kabelové vedení + pojistková skříň - za účelem jejího provozování. Podepsanou smlouvu včetně polohopisného plánu odevzdejte na obecním úřadě (osobně nebo do schránky na budově OÚ) nejpozději do konce měsíce ledna 2021, budou hromadně předány projektantovi.