Kulturní a jiné dění v obci

Provoz klubovny

Od září do prosince 2020 je klubovna otevřena v pátek od 19 do 24 hodin.