Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce Meziříčí

Návrh závěrečného účtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Schválený závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách obce do 30 dnů ode dne jeho schválení až do schválení závěrečného účtu na následující rozpočtový rok.