Střednědobý výhled rozpočtu obce Meziříčí

Střednědobý výhled obce Meziříčí

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách obce (Obec - Rozpočet - Střednědobý výhled rozpočtu) do 30 dnů ode dne jeho schválení až do schválení nového střednědobého výhledu.