Rozpočet obce

Rozpočet obce Meziříčí

Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.
Schválený rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách obce (Obec - Rozpočet - Rozpočet obce) do 30 dnů ode dne jeho schválení.