Digitální povodňový plán obce Meziříčí

Doporučení - povodně 2013

         současná situace v povodněmi zasažených oblastech Jihočeského kraje  přináší mimořádná rizika pro lidské zdraví. Prostředí, vodní zdroje i potraviny mohou být kontaminovány, stresové situace znamenají zátěž pro imunitu postižených občanů.
Vyzývám proto spoluobčany ze zasažených oblastí, aby v maximální možné míře dodržovali základní hygienická pravidla. Měli byste si důkladně mýt i dezinfikovat ruce, používat dostupné ochranné pomůcky a minimalizovat přímý kontakt s kontaminovanou vodou a bahnem. Buďte prosím obezřetní v tom, co jíte a pijete. Vodou zasažené potraviny rozhodně nejsou vhodné  ke konzumaci a v případě zasažení vodního zdroje je třeba využít náhradních zdrojů pitné vody nebo vody balené.
Důležité jsou v této etapě informace. Řiďte se proto doporučeními, která například v souvislosti se sanacemi obydlí, zdrojů pitné vody atp. najdete na webových stránkách krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví ČR či na obecních úřadech.
 
 
MUDr.  Zdeněk Velikovský
ředitel KHS Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
_1_Leták_Pravidla zákadní hygieny_záplavy.doc Vážení spoluobčané, 62 Kb
_4_Leptospiróza_nebezpečí_nákazy.doc Vážení spoluobčané, 48.6 Kb
2_Dodatek_Pravidla _základní hygieny_záplav.doc Vážení spoluobčané, 171 Kb
3_Postup_sanace _zatopené studny.doc Vážení spoluobčané, 173.6 Kb