Dotace a rozvoj obce

2023 - dotace "Ukrajina dokončení ubytovacích jednotek v budově OÚ Meziříčí"

V rámci progrLogo MMRamu Ministerstva pro místní rozvoj "Ukrajina - ubytovací kapacity pro uprchlíky" jsme obdrželi dotaci na projekt "Ukrajina - dokončení ubytovacích jednotek v budově OÚ Meziříčí". V rámci této akce byly dokončeny 4 ubytovací jednotky v podkroví budovy OÚ s kapacitou 12 osob. Stavební úpravy zahrnovaly pokládku podlahy, instalaci protipožárních dveří, výmalbu, vybvení nábytkem a spotřebiči a další nákady vypývající z požadavků ke zdárné kolaudaci budovy.
Všechny náklady byly vynaloženy v roce 2022 a činily 639.322,06 Kč. Obdržená dotace činila 359.020 Kč, 270.009 Kč investiční a 89.011 Kč neinvestiční. Zbývajících 280.302,06 Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů.

dveře pokoj1 pokoj2 pračka lednice