Dotace a rozvoj obce

2022 - dotace "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Meziříčí"

logo Jihočeského krajeV rámci programu "Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2022" Jihočeský kraj podpořil projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Meziříčí". Projekt zahrnoval zpracování pasportu dopravního značení na jehož základě byla provedena instalace nebo výměna stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení v katastru obce.

Celkové náklady na projekt činily 246.083,75 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na místní komunikaci z návse směr Dražice (MK 5c) překročily hranici neinvesstičních nákladů, musely být účtovány jako nezpůsobilé a dotace byla vypočítána ze zbývajících protředků - 177.406,17 Kč (uznatelné výdaje). Z nich dotace činila necelých 80% - tedy 141.469,39 Kč. Zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

   zahradní traktor zahradní traktor 2022 - dotace "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Meziříčí"