Dotace a rozvoj obce

2022 - Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

V roce 2020 byl vytěžen obecní les u Černého Lesa, který podlehl napadení kůrovce. Těžbu provedla Správa lesů města Tábora s.r.o. Bylo vytěženo 570,38 m3 dřeva. Náklady na těžbu činily 220.850 Kč, výnosy 231.248 Kč. V roce 2021 obec podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 383 Kč/m3. V červenci 2022 obec obdržela prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, z kapitoly Ministerstva změdělství, finanční příspěvek ve výši 145 Kč/m3, tedy 82.705 Kč.