Dotace a rozvoj obce

2021 – dotace "Projekt výsadby vegetačních prvků Meziříčí"

cesta k BoruV rámci Programu péče o krajinu v roce 2021 obdržela obec Meziříčí neinvestiční dotaci od Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, na výsadbu stromů podél cesty od hřbitova k Boru (celkem 113 ks ovocných dřevin) a u Balkovského rybníka (celkem 37 ks listnatých dřevin – dub, olše, javor a bříza). Celkové náklady na výsadbu činily 203.280 Kč. Obec obdržela dotaci ve výši 183.280 Kč, zbývajících 20.000 Kč hradila ze svého rozpočtu. 

cesta k Boru ouvoz na Bradačku cesta k Boruvýsadba u Balkovského rybníka výsadba u Balkovského rybníka