Dotace a rozvoj obce

2020 - dotace "Stavební obnova a dovybavení budovy čp. 70"

logo Jihočeského krajeV rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 jsme letos obdrželi neinvestiční dotaci na projekt "Stavební obnova a dovybavení budovy čp. 70". V rámci této akce došlo ke stavební úpravě vnitřních prostor včetně nákupu vybavení budovy obecního úřadu. Ve sklepních prostorech bylo obloženo dlažbou betonové schodiště a namontovaná sanitární keramika. V přízemí byla upravena kuchyně dle požadavků hygienické stanice - elektroinstalace, voda, odpady, plyn, zednické a sádrokartonářské práce. Ve vstupní chodbě bylo demontováno palubkové obložení a instalována věšáková stěna, dále demontovány a instalovány vstupní dveře klubovny a posuvné dveře do kuchyně. Dále byla provedena výměna světlíku schodiště a přeložen systém odvětrání sprch a WC v podkroví. V podkroví byla instalována věšáková stěna a elektrický ohřívač vody. Na závěr byla budova kompletně vymalována.

Celkové náklady činily 318.027,86 Kč, z toho neinvestiční 239.657,66 Kč (dotace 160.000) a investiční 78.370,20 Kč. Zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

obložení schodů Vstup do budovy Vstup do budovy - klubovna Kuchyňka Kuchyňka nové rozvody Strop a osvětlení kuchyň Posuvné dveře do kuchyně Světlík chodba Věšáková stěna Elektrický ohřívač