Dotace a rozvoj obce

2020 - dotace "Revitalizace rybníka na parc.č. 639 v k.ú. Meziříčí" - Hlinkovák

HlinkovákV roce 2016 se obec rozhodla, že zrevitalizuje rybník na pozemku parc.č. 639 v k.ú. Meziříčí, známý jako Hlinkovák. Tato akce by se neuskutečnila bez finanční podpory Ministerstva zemědělství. Stavební práce probíhaly v letech 2019 a 2020. Dokončené dílo bylo zkolaudováno 17.12.2020. Celkové náklady byly vyčísleny na 2.842.317,07 Kč, z toho 1.827.000 Kč činila investiční dotace a 43.000 Kč neinvestiční dotace. Předprojektovou přípravu, odbahnění rybníka a povinnou spoluúčast obec hradila ze svého rozpočtu, celkem 972.317,07 Kč.

 

Hlinkovák - hráz a odtokové koryto Hlinkovák - výsadba a odtokové koryto Hlinkovák - přepad Hlinkovák - pohled ze západu Hlinkovák - pohled z východu