Obec Meziříčí

Úřední deska
Pozvánka na OZ

sobota 24.3.2018 od 20:00


Oznámení o zahájení stavebního řízení

Účelová komunikace Meziříčí. Více informací v příloze.


Upozornění pro vlastníky lesa

Bližší informace v příloze


Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

Mikroregionu Táborsko. Bližší informace v příloze.


Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy

Bližší informace v příloze.


Úřední deska - archiv změn