Obec Meziříčí

Úřední deska
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
VV - nařízeí pro vlastníky lesů

Bližší informace v příloze


Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Více informací v příloze


Volby - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Více informací v příloze.


Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

Mikroregionu Táborsko. Bližší informace v příloze.


Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy

Bližší informace v příloze.


Úřední deska - archiv změn