Obec Meziříčí

Rozpočet obce

Rozpočet obce Meziříčí

Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na rok 2019 byl vyvěšen od 13.12.2018 do projednávání v ZO dne 28.12.2018.

Návrh rozpočtu byl projednán a schválen dne 28.12.2018. Schválený rozpočet byl zveřejněn na webových stránkách obce dne 14.1.2019.