Užitečné odkazy

Kotlíkové dotace - poslední výzva

Bližší informace v přílohách. Pozvánka na seminář.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mzp-kv-anicka-final-visual-a4.pdf 2839.1 Kb
mzp-kv-anicka-letak-a5-tisk-new.pdf 2848.7 Kb
pozvanka-na-seminar-final-orp-tabor.pdf 52 Kb
zakladni-podminky-3.-kolo-kotlikovych-dotaci.pdf 85.1 Kb

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
 
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP),
v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 (ORP),
u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
 
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.
 
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-zmeny-ve-vydavani-cestovnich-pacu-od-1.7.2018.pdf 364.9 Kb

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
 
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadůměstských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
 
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
                       - u Ministerstva vnitra
 
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
                      - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč
                         (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
 
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
 
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
 
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva  vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1.-cervence-2018-1-.pdf 496 Kb

Projekt vzdělání

V příloze naleznete bližší informace o poradně pro osoby ve věku padesáti let a více, s nízkou úrovní kvalifikace nebo se zdravotním handicapem.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-ac.pdf 686.6 Kb

Jihočeská krajská jízdenka

Bližší informace v příloze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jizdenka-jikord-plus.pdf 3913.1 Kb
pr-jizdenka.pdf 519.6 Kb

Žádost Krajského úřadu Jč.kraje o vyplnění dotazníku k Blackoutu

Vzhledem ke cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS Blackout 2017 (nenadálý rozsáhlý výpadek elektrické energie) žádá Krajský úřad Jihočeského kraje občany o vyplnění dotazníku, uvedeného v odkazu v příloze níže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-ku-blackout.doc 27.6 Kb

Nabídka zaměstnání

Společnost Sakutus CZ a.s. přijme do pracovního poměru zaměstnance do kovovýroby (příprava výroby infrapanelů) a na kompletaci infrapanelů. Informace : Ing.Kotšmíd tel. 733 517 075, kotsmid@sakutus.cz .

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost a drobnochovatele drůbeže

V příloze se dozvíte základní informace o ptačí chřipce, její klinické příznaky, zásady ochrany člověka před nákazou a především doporučení pro drobnochovatele drůbeže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ptaci-chripka827979922.pdf 224.6 Kb

Nabídka brigády

MH odpady v Drhovicích nabízí krátkodobou nebo dlouhodobou brigádu ve své společnosti. Více informací v příloze.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
brigada-mh-odpady.pdf 504.6 Kb

MŽP - Nová zelená úsporám

V příloze naleznete pozvánku na bezplatný seminář k dotačnímu programu MŽP - Nová zelená úsporám, který se koná 9. června 2016 od 17:00 v Tabačce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-nzu-cerven-2016.pdf 1761.5 Kb

Cestovní doklady pro děti

V příloze se dozvíte co potřebujete zařídit při cestování s dětmi.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestovani-s-detmi626820522.pdf 582.8 Kb

Informace k dani z nemovitých věcí

V příloze se dozvíte vše důležité k placení a možnostem placení výše uvedené daně.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mezirici778398838.pdf 105.4 Kb

Kotlíkové dotace

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji." Zájemci
o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.
Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou uvedeny i kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci žádostí na starost
a kteří zodpoví případné dotazy týkající se podání žádosti.

Penzijní reforma

V příloze se dozvíte odkaz na www stránky, kde získáte základní informace o penzimní reformě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Penzijní reforma.pdf Penzijní reforma 267.4 Kb

Soudní znalec

Vážení přátelé,
 
jako soudní znalec pro oceňování nemovitostí se specializací na lesní hospodářství a myslivost si dovoluji nabídnout občanům obce Meziříčí své služby v případě potřeby zpracování znaleckých posudků.
Kromě běžného oceňování lesních pozemků a porostů pro účely daně z převodu nemovitostí zpracovávám například výpočty náhrad za dočasné nebo trvalé odlesnění, škody zvěří na lesních porostech a jiné škody na lesních porostech apod.
 
V oblasti oceňování v lesním hospodářství působím již dvacet let, dosud pracuji bez závad a problémů a posudky jsem schopen zpracovávat bez prodlení.
 
V případě Vašeho zájmu o další informace nebo spolupráci mne můžete kdykoliv oslovit.
 
Těším se na spolupráci a přeji vše dobré.
 
Ing. Jiří Trávníček
soudní znalec a odborný lesní hospodář
Jesenského 2590
390 02 Tábor
 
tel.: 734 336 526

MAS - užitečné informace

Jak jsme informovali, obec Meziříčí se zapojila do území MAS Krajina srdce. Obec i její občané mohou využít k prezentování informací web www.venkovskatrznice.eu/krajinasrdce.
V sekci akce může např. místní spolek zvát na různé akce (přidat akci). V sekci bazar mohou občané obce nabízet nebo poptávat různé věci (přidat nový inzerát). V sekci katalog se mohou zaregistrovat místní podnikatelé či neziskové organizace (zaregistrovat subjekt). Katalog pak slouží k vyhledávání různých řemeslníků apod. Bližší informace, jak postupovat, se dozvíte v sekci návod na výše uvedené www adrese.

 

Území MAS se rozšiřuje

Obec Meziříčí se 31.5.2012 stala členem místní akční skupiny MAS Krajina srdce. V příloze se dozvíte bližší informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Území MAS se rozšiřuje.doc Území MAS se rozšiřuje 36.9 Kb

Příslušnost k úřadům

 
Finanční úřad                  Tábor
 
Stavební úřad                  Tábor                   
 
Matriční úřad                   Tábor                   
 
Pověřený úřad s rozšířenou působností          Tábor                   
 
Katastrální úřad              Tábor                   
 
Pozemkový úřad             Tábor                   
 
Krajský úřad                     České Budějovice          
 
 
 

Finanční arbitr

V příloze se dozvíte bližší informace o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Financni arbitr.pdf Finanční arbitr 129.6 Kb
navrh na zahajeni rizeni.pdf Finanční arbitr 166.9 Kb