Obec Meziříčí

Rozpočet obce
Rozpočet obce Meziříčí

Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Schválený rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách obce do 30 dnů ode dne jeho schválení až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.


Schválený rozpočet 2017