Obec Meziříčí

Rozpočet obce
Rozpočet obce Meziříčí

Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Na rok 2018 byl vyvěšen od 12.12.2017 do projednávání v ZO dne 29.12.2017.

Návrh rozpočtu byl projednán a schválen dne 29.12.2017. Schválený rozpočet byl zveřejněn na webových stránkách obce dne 6.1.2018.


Schválený rozpočet 2018
Schválený rozpočet 2017